Bara Ou no Souretsu Drama CD

Cast

  • Richard III - Saiga Mitsuki 
  • Henry VI - Namikawa Daisuke
  • Prince Edward of Lancaster - Matsuoka Yoshitsugu
  • Catesby - Hosoya Yoshimasa
  • Warwick - Koyasu Takehito
  • Edward IV of York - Satou Takuya