ancenguyenancenguyen.tumblr.com

Ance Nguyen

Saigonese, in love with food, traveling and dogs, on the way to define herself

Tags ()

  nguyenthienngan:

  Bạn bảo sao mình như mây núi

  Cứ định rong chơi mãi thế à?

  Lớn rồi cũng tính toan đi chứ

  Đừng đi đuổi mộng ở bờ xa.


  Mà…

  Ta chỉ biết sống như ngày mai là cuối

  Dốc yêu thương đổ vào đáy hoang đường

  Buồn thăm thẳm cũng tràn ra giấy mực

  Mã độc hành chưa từng mộng ngôi vương.

  Ta cũng muốn, đôi lần, ta cũng muốn

  Núi non kia hô một tiếng bạt hồn

  Nhưng những kẻ tay chùn mưu chuyện lớn

  Đến đại quyền chưa nắm đã toan buông.

  Lòng ta chứa nổi trăm lần dâu bể

  Cũng không sao dung một bận lọc lừa

  Người dưng có thể đâm mình ngàn nhát

  Mà bạn bè, nói dối cũng đau chưa.

  Bạn sẽ nghĩ ta khùng như trái đất


  Cũng nghênh ngang căng xích đạo một đường

  Có những chuyện đâu cần phân trái phải

  Địa cực nào mà chẳng giá băng luôn.

  Nhưng bạn ạ, ta cần ngươi lượng thứ

  Như lượng thứ cho sen hồng chỉ nở mùa hè,

  Cho cây bàng chỉ rụng lá mùa thu.

  Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn

  Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư

  Cứ yên vui

  Khôn dại để từ từ.