<>Tha thiết mong cho người khác yên lòng. Moi tim ra so mới thấy mình mới là người đầy sẹo.

— An Trương

Ảnh: sưu tầm