<>Tâm tư như muốn ngáp hoài
Dứt hơi rồi lại thở dài từng cơn
Bỗng dưng lạc giữa cô đơn
Vì thư
ng ai đó còn hơn chính mình.