Neyi yitirmişse,

en güzel onun türküsünü söylermiş insan...