Em ko thích người đàn ông lười biếng Em chỉ thích anh Biếng vô Mặn :P :P