“Trên đời này có rất nhiều kiểu sống, muốn sống thế nào cũng được. Nhưng nhất định phải sống cho người khác thấy thương yêu, chứ không phải thương hại.”

@imxanh.tumblr