Vui thì cười một cái. Buồn thì cười hai cái. Đau xót quá thì trùm chăn ngủ khỏi thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.

st