Vui thì cười một cái. Buồn thì cười hai cái. Đau xót quá thì trùm chăn ngủ khỏi thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.

st (via little-grass)