Yeryüzünde herhangi bir yere, marifetin manevi çehresi işlenmiş olsaydı; Ona bakan, ilk nazarda ölürdü. Onun güzelliğine dayanacak kimse bulunmazdı.. herkesin bir sermayesi vardır .Onunla işlerini görür. Mümin kimsenin iman yönünden sermayesi de, marifettir.