Rồi sẽ có người bao dung tính xấu của bạn, cảm thấy cả thế giới của bạn là đẹp nhất, thật lòng thật dạ muốn cùng bạn đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng người như thế, bạn lại hay coi thường.

Tiểu Chính Thái dịch