'' Cho dù bây giờ phải chịu nhiều gian khó, tổn thương, chỉ hy vọng ngày mình đau buồn nhất vẫn còn có nơi để trở về, vẫn còn được yêu thương, tha thứ.''