Thổi đâu cơn gió nghịch mùa Mang theo nhung nhớ trêu đùa lòng ai. [Trần Phan Thanh]

#Thanhơi #TrầnPhanThanh #chuyệncủaThanh