nguyennhaxnguyennhax.tumblr.com

Nhã

Chỉ mong ở tương lai gần tính tình bớt nhạy cảm. Be strong.

Be strong 🌱

Tags ()

  “Lòng cố để đừng tha thiết nữa

  
Buồn sẽ dần phai như cỏ hoa 


  Người tưởng suốt đời không thiếu nổi

  
Rồi cũng đi qua

  
Rồi cũng xa.

  Những chiều mùa hạ mưa dai dẳng

  
Tuổi trẻ còn không? 


  Mấy chốc mà…

  
Chuyện cũ thương hoài, nhưng không nhắc 


  Kẻo có người kia khổ giống ta.”

  [Nguyễn Thiên Ngân]

  Cho đến một ngày em không chủ động đi tìm anh nói chuyện, không nhắn tin cho anh, cũng không like status hay gọi điện thoại, lúc gặp cũng chỉ sát vai nở nụ cười mà qua, thậm chí một nụ cười cũng không, chỉ là một người qua đường. Không phải em giả thanh cao, không màng phồn hoa chốn nhân gian, chỉ là anh đã bỏ qua em lúc ban đầu ấy đầy chân thành.

  -Trans: Linh Lung Tháp