nguyennhaxnguyennhax.tumblr.com

Nhã

Chỉ mong ở tương lai gần tính tình bớt nhạy cảm. Be strong.

Be strong 🌱

Tags ()

  “Lòng cố để đừng tha thiết nữa

  
Buồn sẽ dần phai như cỏ hoa 


  Người tưởng suốt đời không thiếu nổi

  
Rồi cũng đi qua

  
Rồi cũng xa.

  Những chiều mùa hạ mưa dai dẳng

  
Tuổi trẻ còn không? 


  Mấy chốc mà…

  
Chuyện cũ thương hoài, nhưng không nhắc 


  Kẻo có người kia khổ giống ta.”

  [Nguyễn Thiên Ngân]