- “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”. Nghĩa là trời không phụ người tốt.

- “Dĩ bất biến ứng vạn biến”: Lấy cái bản chất, cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi để ứng (đối phó) với cái vạn biến trong cuộc đời.

- “Kiến dị tác nan/ Kiến nan tác dị”: Ở đời mọi việc đứng ngoài nhìn thì dễ, nhưng khi làm thì khó. Ngược lại, có việc chưa làm thì thấy khó nhưng khi bắt tay làm thì thuận lợi. Điều này khắc phục cả hai loại tư tưởng tiêu cực: Hoặc là, chủ quan đơn giản, không học hỏi nghiên cứu thấu đáo mọi việc để làm; Hoặc là, ngại ngần không dám làm bất cứ điều gì.

- “Tri vi tri, bất tri vi bất tri, vị tri giả”. : Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết - Đó chính là người có hiểu biết!

- “Kiến ngãi bất vi vô dũng giã”: thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người dũng cảm.

- “Bần gia tri hiếu tử/ Thế loạn thức trung thần”: Nhà nghèo mới biết con có hiếu. Khi nước có biến loạn (chiến tranh, đảo chính, loạn lạc), thì mới biết ai là người trung thành với Tổ quốc, với chế độ.

- “Bần cư trung thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”: Nhà nghèo dù ở giữa thành phố cũng chẳng có ai đến thăm hỏi. Ngược lại, nhà giàu , ở vùng rừng núi vẫn luôn có người tìm đến giao hảo.

- “Họa hổ họa bì, nan họa cốt/ Tri nhân tri diện, bất tri tâm”: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được bộ xương (kết cấu bên trong) của nó. Biết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết trong lòng (tâm địa, bản chất) họ thế nào.

- “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” : Có điều gì không tốt xảy ra, thì trước hết phải tự trách mình; Sau đó mới trách người khác.

- “Hàm huyết phún nhân, tiên ô ngã khẩu”: Những người ngậm máu phun người, thì trước hết là họ tự làm bẩn miệng mình (ngã khẩu).

- “Phú tắc dịch giao” : Con người ta khi giàu có rồi thì thường là thay đổi lối sống, thay đổi các mối quan hệ.

- “Giang sơn dị đảo/ Bản tính nan di”: Sông núi có thể thay đổi được. Nhưng không thể thay đổi được bản tính của một con người.

- “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”: Con người ta có duyên với nhau thì có cách nhau nghìn dặm cũng có thể thường xuyên gặp gỡ (trực tiếp hoặc gián tiếp). Ngược lại, không hợp duyên nhau thì ở ngay trước mặt cũng chẳng hợp tác được.

- “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu/ Thoại bất đầu cơ nhất cú đa”: Bạn tri kỷ gặp nhau thì uống với nhau nghìn chén rượu còn là ít. Nói chuyện với nhau mà không hợp thì một câu cũng đã là nhiều (là thừa).

- “Nhân bất khả hữu khinh ngạo thái/ Nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt”: Con người chẳng ra gì, nếu có thái độ coi khinh người khác; Ngược lại, con người cũng chẳng ra gì nếu trong lòng, trong cốt cách của họ không có sự khinh miệt, lên án những cái xấu ở đời.

- “Nhân bất khả vô sỉ”: Người không biết xấu hổ là người không ra gì.

- “Nhân bất học bất tri lý/ Ấu bất học lão hà vi”: Người không học thì không biết tri thức, lý luận. Khi còn trẻ không học thì lớn lên chẳng làm được gì, dù là việc nhỏ.

- “Nhân bất học bất tri lý/Ngọc bất trác bất thành khí”: Người không học không biết gì. Ngọc không mài cũng không sáng, không thành của quí được.

- “Nhân tham tài chi tử/ Điểu tham thực chi vong”: Con người tham lam tiền bạc bất chính cũng sẽ chết như con chim tham miếng mồi câu nhử.

- “Nhẫn nhất khắc phong bình lãng tịnh / Thoái nhất bộ hải khoát thiên không” : Kiên trì, nhẫn nại, nhẫn nhục trong một khoảnh khắc (thời điểm) nhất định, thì mọi khó khăn sẽ qua đi (gió yên, sóng lặng). Lùi một bước, thì trước mặt mình là trời biển mênh mông. Tóm lại, ở đời, con người có sự kiên trì nhẫn nại - thậm chí chịu thua thiệt - trong một thời gian, không gian, sự việc, hoàn cảnh nào đó, thì rồi sẽ vượt qua mọi thử thách gian nan, giành thắng lợi về sau.

- “Trí thân trực dục cao thiên nhận / Xử thế tu đương hạ nhất tầng”: Lập thân những muốn cao nghìn trượng / Xử thế mình nên hạ một tầng.

- ”Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”: điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.