@sexxxesex
제목 없음
Posts
588
Last update
2020-01-13 09:21:01

  무료로 지인합성해드립니다. 원하시는 사진 보내신 후 아헤가오, 얼싸, 자막 선택하시면됩니다.

  대신 사는 지역 이름 나이정도는 알려주시길바랍니다.

  이 글 리블해주시면 감사하겠습니다 ^^

  게시글 올리라고 허락하신다면 올리고 올리지말라면 안올립니다.

  kpopfakesrv

  MASTERLIST

  GROUPS:

 • 2NE1 : https://drive.google.com/open?id=1yh_FWPx0Kbb-v-x72hQorkq_DG0ruso_
 • AOA :https://drive.google.com/open?id=1-1dIExAsSGXCck-tIXLu1D8SP9KI1yrz
 • APINK :https://drive.google.com/open?id=1kiFz9gZX34KcpkrE1pbWFZAbfwq63qqw
 • BLACKPINK : https://drive.google.com/open?id=1Erbc-6yTgCWj7ljbfsj_DQF63JywsbGX
 • CLC : https://drive.google.com/open?id=1a-VcaBv31I7r1PojxPAJ3tf-rQ7jXWLM
 • DAVICHI :https://drive.google.com/open?id=1_T_Ib0k8YEt2VN6-Sd_1H0TYDz3c8-Mv
 • EXID : https://drive.google.com/open?id=1ovYrkKKaHrMyN_A6lOWDydWgBvfZUEj1
 • F(X) :https://drive.google.com/open?id=1SLDNlpi49mMFFqZgFjnHR9ATVpSVVOHV
 • GFRIEND : https://drive.google.com/open?id=1-58YQu_lJhcJGukvAj-9QtVS5hweiBx0
 • GIRLS DAY : https://drive.google.com/open?id=1hrd39gNZQ32gMvCeCJEIpORWiBrJWJIe
 • IOI : https://drive.google.com/open?id=1vEZNdN0FDgfIUy3t0fDkm_ntu9R3k14x
 • KARA :https://drive.google.com/open?id=1eLhH2ooD0Ff11F5NhEVyLiVCq3lJwpMt
 • LOVELYZ : https://drive.google.com/open?id=1dyZNawJxyAByohbDCU3w7Qx66M0Veuve
 • MAMAMOO : https://drive.google.com/open?id=1aQFy4Jpn5jdBPIfc4pBHuWYqxthImIIp
 • MOMOLAND :https://drive.google.com/open?id=1psJRpNbRfzzxn4KfJ-VOl0TknXFW1Pdb
 • OH MY GIRL: https://drive.google.com/open?id=1AKUeeYgSLl_tw4GRa_YYCtSeObwdAeSL
 • RED VELVET : https://drive.google.com/open?id=1H2hpuYyzVB91sxbzdobNQLdcE4imcwZu
 • RED VELVET #2 :https://drive.google.com/open?id=1E4BYWh7naTGr_vRnBZnzmb0CTgwbvSyv
 • SNSD :https://drive.google.com/open?id=1bxkKycq1biUDe0tJ3sbt4LO9_l6SZKfP
 • SONAMOO : https://drive.google.com/open?id=1GjvTXf1b_OhGL0yFgtYE8BHJUco_Bi0M
 • TWICE :https://drive.google.com/open?id=1CRAU_bwiXXc-rQzoanvSmsNdqKn3bBF-
 • SOLO/ACTRESSES:

 • AHN JIYOUNG : https://drive.google.com/open?id=1VazTyjxN6luC_cBoza3Bt9vFrVFyeo2S
 • BOA :https://drive.google.com/open?id=1RLg3Lw7anGQBGvm2peb-SSSWnPL_FcXg
 • CHOI DABIN :https://drive.google.com/open?id=1vjGTtk8noV5BtKhkDaASYAmVefb22Gfz
 • IU :https://drive.google.com/open?id=12q2WRX2oYsAE2lCfZ9gMCY2nkcM6Ji5k
 • KIM GOEUN :https://drive.google.com/open?id=1ONT6dGmnJX0xaVuRGZZ9Et0DqlqoLOQg
 • KIM SAERON :https://drive.google.com/open?id=197qb90OeCQ00xr9vaKqHBNa5WuWm8WwD
 • KIM SOHYUN : https://drive.google.com/open?id=1PiGdFYfARxPmQTjO8ItAZPCjsyXTMYvW
 • KIM TAEHEE :https://drive.google.com/open?id=185nLbmwW7N4F4Zz9GP_pTiYE-4zjKHC2
 • KIM YOOJUNG : https://drive.google.com/open?id=1NYHzNvX_mKsDM9KjTHdIx1q4hhn4ZG0P
 • LEE SUHYUN : https://drive.google.com/open?id=1Sn3jArmyBd7WBUSZZof3a3QGNOxZp2kD
 • LUNA :https://drive.google.com/open?id=1QLdg0N-79N_f-4LNwfBhmBFdlc19w6YK
 • PARK SHINHYE :https://drive.google.com/open?id=1oN3tIm1iQ23bKDBoMbgTGnX1AYg169Yb
 • SOLBIN : https://drive.google.com/open?id=1AiKhQdmM5yIpgxgavWK0WNCT5XlJGXNh
 • SONG JIHYO :https://drive.google.com/open?id=1129dq-YjVI11tlB8AHgS4XfGFUn7LAi5
 • SUNMI :https://drive.google.com/open?id=1cc1GjcthvA9l8vRw-MUXWPfI8Qr2d0hM
 • SUZY :https://drive.google.com/open?id=1BMcHHWF3u4iIS1vI6xrHMUYV7Ra9QjPq
 • OTHER:

 • PREGNANT : https://drive.google.com/drive/folders/1MvmWieCKjGEPYqkYSo9E1GljW4JYorbe?usp=sharing
 • RANDOM DAILY : https://drive.google.com/open?id=1YxsRq7QPKP473C9uyoX-wTMJOoXyH_RE
 • WEIRD :https://drive.google.com/open?id=1gkH5vZhhkk5PEI5jr2abHwt5dZQMCPOE
 • nsfwredvelvetfake

  THX FOR 10K NOTES FOR MY COLLECTION 

  js85266

  (뽀뽀)혼자 조용이 보기(뽀뽀) [19금 싫으면 바로 삭제 하셔요.] *항상 와이파이 사용하여야 합니다. *데이터 사용시 요금폭탄 맞아요. *와이파이 이용하시면 전화요금 뚝^^

  (입술)new-sexy-boy(입술)

  (뽀뽀)우에라 아이 유혹
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-b
  oy/141285957327/700/

  (뽀뽀)우에하 아이 크리토리스
  https://www.tumblr.com/video/new-
  sexy-boy/140556852792/700/

  (뽀뽀)우에라 아이 뒤치기
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy
  -boy/140857186727/700/

  (뽀뽀)끝주는 녀석
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/1
  40857012007/700/

  (뽀뽀)기마형 물총
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/140
  857000687/700/

  (뽀뽀)절정후 사정
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/140
  556860537/700/

  (뽀뽀)뒤기 기무치
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/1
  39690492877/700/

  (뽀뽀)넣모습 보다
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/1
  39690438282/700/

  (뽀뽀)창친구
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/13969
  0424557/700/

  (뽀뽀)스부터
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/14211
  5935817/700/

  (뽀뽀)두개다 먹어
  https://www.tumblr.com/video/new-sexy-boy/140
  857489427/700/

  *19금은 적당하게 봐야 좋아 *젊어 지는 묘약이기도 해 (잘난척)19금은 본인이 절대 책임이죠

  jinramen

  이런건 무조건 리블

  kpopfakesrv

  MASTERLIST

  GROUPS:

 • 2NE1 : https://drive.google.com/open?id=1yh_FWPx0Kbb-v-x72hQorkq_DG0ruso_
 • AOA :https://drive.google.com/open?id=1-1dIExAsSGXCck-tIXLu1D8SP9KI1yrz
 • APINK :https://drive.google.com/open?id=1kiFz9gZX34KcpkrE1pbWFZAbfwq63qqw
 • BLACKPINK : https://drive.google.com/open?id=1Erbc-6yTgCWj7ljbfsj_DQF63JywsbGX
 • CLC : https://drive.google.com/open?id=1a-VcaBv31I7r1PojxPAJ3tf-rQ7jXWLM
 • DAVICHI :https://drive.google.com/open?id=1_T_Ib0k8YEt2VN6-Sd_1H0TYDz3c8-Mv
 • EXID : https://drive.google.com/open?id=1ovYrkKKaHrMyN_A6lOWDydWgBvfZUEj1
 • F(X) :https://drive.google.com/open?id=1SLDNlpi49mMFFqZgFjnHR9ATVpSVVOHV
 • GFRIEND : https://drive.google.com/open?id=1-58YQu_lJhcJGukvAj-9QtVS5hweiBx0
 • GIRLS DAY : https://drive.google.com/open?id=1hrd39gNZQ32gMvCeCJEIpORWiBrJWJIe
 • IOI : https://drive.google.com/open?id=1vEZNdN0FDgfIUy3t0fDkm_ntu9R3k14x
 • KARA :https://drive.google.com/open?id=1eLhH2ooD0Ff11F5NhEVyLiVCq3lJwpMt
 • LOVELYZ : https://drive.google.com/open?id=1dyZNawJxyAByohbDCU3w7Qx66M0Veuve
 • MAMAMOO : https://drive.google.com/open?id=1aQFy4Jpn5jdBPIfc4pBHuWYqxthImIIp
 • MOMOLAND :https://drive.google.com/open?id=1psJRpNbRfzzxn4KfJ-VOl0TknXFW1Pdb
 • OH MY GIRL: https://drive.google.com/open?id=1AKUeeYgSLl_tw4GRa_YYCtSeObwdAeSL
 • RED VELVET : https://drive.google.com/open?id=1H2hpuYyzVB91sxbzdobNQLdcE4imcwZu
 • RED VELVET #2 :https://drive.google.com/open?id=1E4BYWh7naTGr_vRnBZnzmb0CTgwbvSyv
 • SNSD :https://drive.google.com/open?id=1bxkKycq1biUDe0tJ3sbt4LO9_l6SZKfP
 • SONAMOO : https://drive.google.com/open?id=1GjvTXf1b_OhGL0yFgtYE8BHJUco_Bi0M
 • TWICE :https://drive.google.com/open?id=1CRAU_bwiXXc-rQzoanvSmsNdqKn3bBF-
 • SOLO/ACTRESSES:

 • AHN JIYOUNG : https://drive.google.com/open?id=1VazTyjxN6luC_cBoza3Bt9vFrVFyeo2S
 • BOA :https://drive.google.com/open?id=1RLg3Lw7anGQBGvm2peb-SSSWnPL_FcXg
 • CHOI DABIN :https://drive.google.com/open?id=1vjGTtk8noV5BtKhkDaASYAmVefb22Gfz
 • IU :https://drive.google.com/open?id=12q2WRX2oYsAE2lCfZ9gMCY2nkcM6Ji5k
 • KIM GOEUN :https://drive.google.com/open?id=1ONT6dGmnJX0xaVuRGZZ9Et0DqlqoLOQg
 • KIM SAERON :https://drive.google.com/open?id=197qb90OeCQ00xr9vaKqHBNa5WuWm8WwD
 • KIM SOHYUN : https://drive.google.com/open?id=1PiGdFYfARxPmQTjO8ItAZPCjsyXTMYvW
 • KIM TAEHEE :https://drive.google.com/open?id=185nLbmwW7N4F4Zz9GP_pTiYE-4zjKHC2
 • KIM YOOJUNG : https://drive.google.com/open?id=1NYHzNvX_mKsDM9KjTHdIx1q4hhn4ZG0P
 • LEE SUHYUN : https://drive.google.com/open?id=1Sn3jArmyBd7WBUSZZof3a3QGNOxZp2kD
 • LUNA :https://drive.google.com/open?id=1QLdg0N-79N_f-4LNwfBhmBFdlc19w6YK
 • PARK SHINHYE :https://drive.google.com/open?id=1oN3tIm1iQ23bKDBoMbgTGnX1AYg169Yb
 • SOLBIN : https://drive.google.com/open?id=1AiKhQdmM5yIpgxgavWK0WNCT5XlJGXNh
 • SONG JIHYO :https://drive.google.com/open?id=1129dq-YjVI11tlB8AHgS4XfGFUn7LAi5
 • SUNMI :https://drive.google.com/open?id=1cc1GjcthvA9l8vRw-MUXWPfI8Qr2d0hM
 • SUZY :https://drive.google.com/open?id=1BMcHHWF3u4iIS1vI6xrHMUYV7Ra9QjPq
 • OTHER:

 • PREGNANT : https://drive.google.com/drive/folders/1MvmWieCKjGEPYqkYSo9E1GljW4JYorbe?usp=sharing
 • RANDOM DAILY : https://drive.google.com/open?id=1YxsRq7QPKP473C9uyoX-wTMJOoXyH_RE
 • WEIRD :https://drive.google.com/open?id=1gkH5vZhhkk5PEI5jr2abHwt5dZQMCPOE
 • nsfwredvelvetfake

  THX FOR 10K NOTES FOR MY COLLECTION 

  xlxixlx

  잠깐 자리를 비우는 동안 팔로워가 3000이넘어있네요. ☆아헤가오 다시 신청받습니다☆

  신청하실때 조건 (팔로우.리블.좋아요)

  1.신청되냐고 물어보지않는다 바로 조건맞춰서 보내주시면됩니다.

  2.이름 나이 지역 학교 적어서 보낸다

  3.사진 장수는 양심껏…10장넘어가면 힘들어요

  4.게시 여부 O or X

  5. ☆.☆사랑합니다 팔로워분들

  xlxixlx

  리블도안하시고 신청하신분들은 가볍게무시합니다 안해준다고 욕하지좀마세요