little-grass:

“Vui thì cười một cái. Buồn thì cười hai cái. Đau xót quá thì trùm chăn ngủ khỏi thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.”

— st (via little-grass)