@uwuxleleh
❥ leleh
Posts
740
Last update
2021-06-28 06:28:22

  ⸼ ⊹ - ̗̀ ◜ ʚ 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮 ɞ ° ◞
  ♡ 〃⌇ Zenitsu & Nezuko
  〃⌇ Kimetsu no Yaiba

  ⸼ ⊹ - ̗̀ ◜ ʚ 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝘀 ɞ ° ◞
  ♡ 〃⌇ Honwaka

  ⸼ ⊹ - ̗̀ ◜ ʚ 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 ɞ ° ◞

  - - - - ✦ ❞
  ⌇ ❪ ICONS ❫
  ✦ - - - - - - - - - - - - - - -
  ⌇ ⤷
  Kimetsu no Yaiba
  ⌇ ❝ Kamado Tanjirou, Kamado Nezuko,
  ⌇ Tsuyuri Kanao, Hashibira Inosuke
  ⌇ & Shinazugawa Genya ❜❜
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✦
  ⌇ © ARTIST:
  ❥ https://twitter.com/ChihoIshi/
  ⌇⤷ Source
  ✦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -