vhpham689vhpham689.tumblr.com

me, myself and i

bạn đã bao giờ coi ai đó là cả bầu trời đối với mình chưa ?

Tags ()

  “Anh có biết không, bức vẽ đấy chưa bao giờ khác đi, thứ duy nhất khác đi là những mảng màu ngã sắc trên nó. Tình yêu của ta cũng vậy, vẫn ở đấy thôi, chỉ là những kẻ mang tên màu-sắc như chúng ta đã thay đổi rồi… ”

  “ Ai cũng từng thề thốt với thời gian

  Hẹn là sau này lớn lên sẽ thành người hạnh phúc

  Ấy vậy mà chỉ thiếp đi một lúc…

  đi gần nửa đời người

  Vẫn chưa vẹn vuông tròn”

  - st -