@wyuvxww14
제목 없음
Posts
773
Last update
2020-02-07 10:55:58

  "가슴파인 옷을 입었겠지" 과거 영상 논란에 대도서관이 올린 해명글 (동영상)

  “가슴파인 옷을 입었겠지” 과 영상 논란에 대도서관이 올린 해명글 (동영상)

  ▼사진출처 : BJ도서관 인스타그램 http://postshare.co.kr/wp/wp-content/themes/viralnova/js/ad_postmiddle_text.js 인기 BJ 대도서관의 발언이 도마위에 올랐다. 지난 2일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘내가 시선강간을 당한 이유가 가슴을 흔들어서, 옷을 그렇게 입어 라고 말하는 남편(BJ 대도서관, 윰댕)’ 이라는 제목으 글이 올라왔다. 해당 글을 올린 A 씨는 과거 대도서관의 언행을 지적하며 동영상을 게재했다. 그가 지적하는 부분은 지난 해 8월 아내인 BJ윰댕이 올린 ‘대딩부부의 맥도날드 햄버거 먹방’편이다. http://postshare.co.kr/wp/wp-content/themes/viralnova/js/ad_not_google.js…

  View On WordPress

  가격표

  1.16

  박민정 37장 만원

  코코 12장 김이브 11장 만원

  이설 20장 만원

  보유하고있는 150장 정도의 연예인합성 2만원

  박민정 김이브 코코 이설 박가린 윰댕 그외등등 모든 BJ합사 80장 3만5천원

  선택 20장 만원 예(박가린2장,김이브,11장,박민정7장)

  지인합성 장당천원 (넉넉하세 4일걸림)

  지인합성 3장에 5천원 (넉넉하게 2일걸림)

  지인합성 1장에 5천원 (넉넉하게 30분 걸림)

  돈을 더내면 시간이 줄어든다는 얘기입니다

  지인합성말고 원하시는 연예인 BJ모두 합성해드립니다 가격은 같습니다

  라인:olw22

  fakebjfbst

  3페북스타 비제이 합성사진 교환,거래 합니다 메시지주세요

  ☆이벤트☆

  • 리블시 박민정 아헤가오 한장증정
  • 팔로워500명달성시 10명추첨해서 원하시는합사10개증정
  • 리블로그+좋아요 합 500개 달성시 5분추첨 원하는합사 5개 증정

  보유목록

  ☆페북스타☆

  박민정 아헤가오18장 합사72장

  하은혜 2장

  선여정5장

  안로사 8장

  조성연 아헤3장 합사1장

  홍영기 1장

  BJ♡

  김이브 아헤가오1장 합사22장

  이설11장

  서윤7장

  도복순3장

  코코3장

  엣지1장♡ BJ제시카2장♡ 박가린2장 ♡ 라니1장♡ 나래2장♡ 애진2장♡ 안젤라2장♡ 류지혜2장♡ 여울2장♡ 윰댕2장♡ 유소희1장♡아프리카bj하루s 1장 ♡ 소풍왔니1장♡외질혜2장 ♡

  5678754

  리플이여

  MASTERLIST

  GROUPS:

 • 2NE1 : https://drive.google.com/open?id=1yh_FWPx0Kbb-v-x72hQorkq_DG0ruso_
 • AOA :https://drive.google.com/open?id=1-1dIExAsSGXCck-tIXLu1D8SP9KI1yrz
 • APINK :https://drive.google.com/open?id=1kiFz9gZX34KcpkrE1pbWFZAbfwq63qqw
 • BLACKPINK : https://drive.google.com/open?id=1Erbc-6yTgCWj7ljbfsj_DQF63JywsbGX
 • CLC : https://drive.google.com/open?id=1a-VcaBv31I7r1PojxPAJ3tf-rQ7jXWLM
 • DAVICHI :https://drive.google.com/open?id=1_T_Ib0k8YEt2VN6-Sd_1H0TYDz3c8-Mv
 • EXID : https://drive.google.com/open?id=1ovYrkKKaHrMyN_A6lOWDydWgBvfZUEj1
 • F(X) :https://drive.google.com/open?id=1SLDNlpi49mMFFqZgFjnHR9ATVpSVVOHV
 • GFRIEND : https://drive.google.com/open?id=1-58YQu_lJhcJGukvAj-9QtVS5hweiBx0
 • GIRLS DAY : https://drive.google.com/open?id=1hrd39gNZQ32gMvCeCJEIpORWiBrJWJIe
 • IOI : https://drive.google.com/open?id=1vEZNdN0FDgfIUy3t0fDkm_ntu9R3k14x
 • KARA :https://drive.google.com/open?id=1eLhH2ooD0Ff11F5NhEVyLiVCq3lJwpMt
 • LOVELYZ : https://drive.google.com/open?id=1dyZNawJxyAByohbDCU3w7Qx66M0Veuve
 • MAMAMOO : https://drive.google.com/open?id=1aQFy4Jpn5jdBPIfc4pBHuWYqxthImIIp
 • MOMOLAND :https://drive.google.com/open?id=1psJRpNbRfzzxn4KfJ-VOl0TknXFW1Pdb
 • OH MY GIRL: https://drive.google.com/open?id=1AKUeeYgSLl_tw4GRa_YYCtSeObwdAeSL
 • RED VELVET : https://drive.google.com/open?id=1H2hpuYyzVB91sxbzdobNQLdcE4imcwZu
 • RED VELVET #2 :https://drive.google.com/open?id=1E4BYWh7naTGr_vRnBZnzmb0CTgwbvSyv
 • SNSD :https://drive.google.com/open?id=1bxkKycq1biUDe0tJ3sbt4LO9_l6SZKfP
 • SONAMOO : https://drive.google.com/open?id=1GjvTXf1b_OhGL0yFgtYE8BHJUco_Bi0M
 • TWICE :https://drive.google.com/open?id=1CRAU_bwiXXc-rQzoanvSmsNdqKn3bBF-
 • SOLO/ACTRESSES:

 • AHN JIYOUNG : https://drive.google.com/open?id=1VazTyjxN6luC_cBoza3Bt9vFrVFyeo2S
 • BOA :https://drive.google.com/open?id=1RLg3Lw7anGQBGvm2peb-SSSWnPL_FcXg
 • CHOI DABIN :https://drive.google.com/open?id=1vjGTtk8noV5BtKhkDaASYAmVefb22Gfz
 • IU :https://drive.google.com/open?id=12q2WRX2oYsAE2lCfZ9gMCY2nkcM6Ji5k
 • KIM GOEUN :https://drive.google.com/open?id=1ONT6dGmnJX0xaVuRGZZ9Et0DqlqoLOQg
 • KIM SAERON :https://drive.google.com/open?id=197qb90OeCQ00xr9vaKqHBNa5WuWm8WwD
 • KIM SOHYUN : https://drive.google.com/open?id=1PiGdFYfARxPmQTjO8ItAZPCjsyXTMYvW
 • KIM TAEHEE :https://drive.google.com/open?id=185nLbmwW7N4F4Zz9GP_pTiYE-4zjKHC2
 • KIM YOOJUNG : https://drive.google.com/open?id=1NYHzNvX_mKsDM9KjTHdIx1q4hhn4ZG0P
 • LEE SUHYUN : https://drive.google.com/open?id=1Sn3jArmyBd7WBUSZZof3a3QGNOxZp2kD
 • LUNA :https://drive.google.com/open?id=1QLdg0N-79N_f-4LNwfBhmBFdlc19w6YK
 • PARK SHINHYE :https://drive.google.com/open?id=1oN3tIm1iQ23bKDBoMbgTGnX1AYg169Yb
 • SOLBIN : https://drive.google.com/open?id=1AiKhQdmM5yIpgxgavWK0WNCT5XlJGXNh
 • SONG JIHYO :https://drive.google.com/open?id=1129dq-YjVI11tlB8AHgS4XfGFUn7LAi5
 • SUNMI :https://drive.google.com/open?id=1cc1GjcthvA9l8vRw-MUXWPfI8Qr2d0hM
 • SUZY :https://drive.google.com/open?id=1BMcHHWF3u4iIS1vI6xrHMUYV7Ra9QjPq
 • OTHER:

 • PREGNANT : https://drive.google.com/drive/folders/1MvmWieCKjGEPYqkYSo9E1GljW4JYorbe?usp=sharing
 • RANDOM DAILY : https://drive.google.com/open?id=1YxsRq7QPKP473C9uyoX-wTMJOoXyH_RE
 • WEIRD :https://drive.google.com/open?id=1gkH5vZhhkk5PEI5jr2abHwt5dZQMCPOE