Làm con gái, có gì khổ? Trước năm 20 tuổi không được yêu. Trước năm 25 tuổi phải cưới. Trước năm 30 tuổi phải sinh con, con đầu mà là con gái thì phải cố cho được con trai. Công việc phải ổn định, nhiều tiền, nhưng không quá bận, lương không được cao hơn chồng. Ở ngoài làm gì thì làm, về nhà phải lo nấu nướng, dọn dẹp, làm việc nhà, tình cảm với chồng, quan tâm chăm sóc bố mẹ hai bên, sinh con, chăm con, dạy con… không được một câu oán thán. Bận trong bận ngoài nhất định không được già, không được xấu đi, nếu không chồng mà có léng phéng với ai thì tự xem lại bản thân.


(Weibo/Yingie)