# he's a meme

XU KAI as GU YANZHEN in ARSENAL MILITARY ACADEMY (China, 2019).