@13notesoflucifer
“Awake, arise, or be for ever fallen.”
Posts
4823
Last update
2020-06-12 22:00:12

    “Visul, supapă de siguranță a setei de transcendere; arta, magia, dansul - iar, pe de altă parte, dragostea și mistica - mărturisesc din atâtea unghiuri diferite instinctul fundamental și ursit al firii omenești: ieșirea din sine, contopirea cu altul, fuga de singurătatea limitată, avântul către o libertate perfectă în libertatea celuilalt.”

    — Mircea Eliade, Solilocvi