sky-full-of-blue

Tình yêu không làm người ta đau khổ, chỉ những kẻ không biết yêu mới thực sự khiến em tổn thương mà thôi.
Chỉ bởi vì anh ta không yêu em, không có nghĩa là không có ai khác có thể yêu thương em, một người mà sẽ sẵn lòng dành hết sự dịu dàng cho riêng em, dùng sự chân thành để tỏ bày yêu thương, để em có thể hết lòng t
in tưởng.
Đừng chỉ vì một người không biết cách yêu em mà bỏ qua yêu thương thật sự.

Công mình ngồi dịch rồi edit video rồi ghép subtitle cực khổ mấy bạn bên Phía sau một cô gái đừng tải rồi đem về đng page nữa nhe, kém sang lém. :))))

2t1s

this is always happened