em mong chúng mình không mất quá nhiều thời gian để tìm được nhau. vì tìm kiếm ai đó trong vô vọng thì dễ khiến lòng mình mỏi mệt, và em thì đã đủ mệt rồi .