Yêu em, tôi mới biết bản thân có thể chiều chuộng một người nhiều đến thế. 

Yêu em, tôi mới biết khao khát một tình yêu trọn đời, bên nhau mãi không rời. 

Yêu em, tôi có thể yêu hết kiếp này đến kiếp khác, chỉ sợ em ngán tôi thôi...