Tôi luôn cố dấu tình cảm mà mình dành cho em. 

Tôi chỉ muốn em biết là tôi yêu em, mặc dù sự thật thì em là cả thế giới của tôi.

Tôi sợ em biết mà chẳng nỡ bỏ tôi khi em dần thấy chán và ép bản thân mình phải yêu tôi.

Tôi sợ tôi làm mất đi hạnh phúc của em, dù tình yêu tôi dành cho em bao la như biển lớn...