diepvovidiepvovi.tumblr.com

Diệp Vô Vi

Phụ nữ cũng là quân tử.:)

Tags ()

    Chúng ta đóng vai người qua đường trong cuộc sống của rất nhiều người, và ngược lại họ cũng thế. Nhìn người ta bước qua tôi thoáng buồn đôi chút, xong an yên tiếp tục sống đời mình.
    Nhìn những dấu hiệu gần đây, cảm giác mình không sống lâu đâu. Lại mỉm cười trân trọng những gì đang có…

    Con quỷ trong lòng mỗi người

    Mỗi khi bạn đố kị người khác, đừng quên rằng họ đã nỗ lực và xứng đáng có được kết quả này.

    Là khi ấy bạn mới phát hiện ra rằng, lòng mình còn hẹp và tài mình còn kém nhiều lắm…