diepvovidiepvovi.tumblr.com

Diệp Vô Vi

Phụ nữ cũng là quân tử.:)

Tags ()

  Đời kỳ lạ

  Người ta muốn xài hàng tốt nhưng không muốn bỏ tiền?

  Hỏi thử xem cái gì thực sự miễn phí?

  Tôi bỏ tiền ra chịu lỗ cho anh thử sản phẩm, anh thích xin mời mua thêm. Kết quả anh lại nói, miễn phí thế thì tặng tôi hai mươi cái tôi mang về cho gia đình dùng nhé.

  ?????

  Tiếp theo đừng xem ai đó bỏ ra công sức làm gì đó cho bạn, giúp đỡ bạn là miễn phí. Giúp bạn nhưng họ mong bạn biết ơn. Và bạn đang đánh đổi giá trị khi họ làm điều đó.

  turningtricksbreakingdicks:

  a-disciplined-life:

  (Credit to reddit user ryans01).

  • No zero days. ‘What’s a zero day? A zero day is when you don’t do a single fucking thing towards whatever dream or goal or want or whatever that you got going on. No more zeros. I’m not saying you gotta bust an essay out everyday, that’s not the point. The point I’m trying to make is that you have to make yourself, promise yourself, that the new SYSTEM you live in is a NON-ZERO system. Didn’t do anything all fucking day and it’s 11:58 PM? Write one sentence. One pushup. Read one page of that chapter. One. Because one is non zero.’
  • Be grateful to the three yous. ‘There’s the past you, the present you, and the future you. If you wanna love someone and have someone love you back, you gotta learn to love yourself, and the 3 you’s are the key. Be GRATEFUL to the past you for the positive things you’ve done. And do favours for the future you like you would for your best bro.’
  • Forgive yourself. ‘Maybe you got all the know-how, money, ability, strength and talent to do whatever is you wanna do. But lets say you still didn’t do it. Now you’re giving yourself shit for not doing what you need to, to be who you want to. Heads up champion, being disappointed in yourself causes you to be less productive. Tried your best to have a nonzero day yesterday and it failed? So what. I forgive you, previous self. I forgive you. But today? Today is a nonzero masterpiece to the best of my ability for future self. This one’s for you, future homes. Forgiveness man, use it. I forgive you. Say it out loud.’
  • Exercise and books. ‘Pretty standard advice but when you exercise daily you actually get smarter. When you exercise you get high from endorphins (thanks body). When you exercise you clear your mind. When you exercise you are doing your future self a huge favour. Exercise is a leg on a three legged stool. Feel me? As for books, almost every fucking thing we’ve all ever thought of, or felt, or gone through, or wanted, or wanted to know how to do, or whatever, has been figured out by someone else. Get some books.’ 

  My friend linked this to me on reddit when I was feeling really down and it changed me. Excellent advice!

  Điều anh không biết

  Càng yêu càng đau…

  Anh luôn nói e thật hạnh phúc…được anh yêu thương, chiều chuộng…

  Nhưng có những nỗi đau tình yêu mang lại…anh có biết không? Anh làm em đau anh biết không?

  …anh tự tin đến thế

  Em tự ti như vậy …

  Chi bằng đừng bước vào yêu…

  Tôi như đang gắn một viên ngọc tứ hồn trong tim mình. Mỗi khi ai đó đối xử không tốt với mình, nói những lời tổn thương mình…tôi ra sức thanh tẩy trái tim mình, tôi biết nó đang cố dần hóa đen…

  …mọi ngóc ngách ở thành phố này đều là xám tro…

  Chúng ta đóng vai người qua đường trong cuộc sống của rất nhiều người, và ngược lại họ cũng thế. Nhìn người ta bước qua tôi thoáng buồn đôi chút, xong an yên tiếp tục sống đời mình.
  Nhìn những dấu hiệu gần đây, cảm giác mình không sống lâu đâu. Lại mỉm cười trân trọng những gì đang có…

  Con quỷ trong lòng mỗi người

  Mỗi khi bạn đố kị người khác, đừng quên rằng họ đã nỗ lực và xứng đáng có được kết quả này.

  Là khi ấy bạn mới phát hiện ra rằng, lòng mình còn hẹp và tài mình còn kém nhiều lắm…