kpopfakesrv

  MASTERLIST

  GROUPS:

 • 2NE1 : https://drive.google.com/open?id=1yh_FWPx0Kbb-v-x72hQorkq_DG0ruso_
 • BLACKPINK: https://drive.google.com/open?id=1Erbc-6yTgCWj7ljbfsj_DQF63JywsbGX
 • CLC: https://drive.google.com/open?id=1a-VcaBv31I7r1PojxPAJ3tf-rQ7jXWLM
 • EXID: https://drive.google.com/open?id=1ovYrkKKaHrMyN_A6lOWDydWgBvfZUEj1
 • GFRIEND :https://drive.google.com/open?id=1-58YQu_lJhcJGukvAj-9QtVS5hweiBx0
 • GIRLS DAY :https://drive.google.com/open?id=1hrd39gNZQ32gMvCeCJEIpORWiBrJWJIe
 • IOI: https://drive.google.com/open?id=1vEZNdN0FDgfIUy3t0fDkm_ntu9R3k14x
 • LOVELYZ: https://drive.google.com/open?id=1dyZNawJxyAByohbDCU3w7Qx66M0Veuve
 • MAMAMOO : https://drive.google.com/open?id=1aQFy4Jpn5jdBPIfc4pBHuWYqxthImIIp
 • OH MY GIRL: https://drive.google.com/open?id=1AKUeeYgSLl_tw4GRa_YYCtSeObwdAeSL
 • RED VELVET :https://drive.google.com/open?id=1H2hpuYyzVB91sxbzdobNQLdcE4imcwZu
 • SONAMOO :https://drive.google.com/open?id=1GjvTXf1b_OhGL0yFgtYE8BHJUco_Bi0M
 • SOLO/ACTRESSES:

 • AHN JIYOUNG : https://drive.google.com/open?id=1VazTyjxN6luC_cBoza3Bt9vFrVFyeo2S
 • KIM SOHYUN : https://drive.google.com/open?id=1PiGdFYfARxPmQTjO8ItAZPCjsyXTMYvW
 • KIM YOOJUNG :https://drive.google.com/open?id=1NYHzNvX_mKsDM9KjTHdIx1q4hhn4ZG0P
 • LEE SUHYUN : https://drive.google.com/open?id=1Sn3jArmyBd7WBUSZZof3a3QGNOxZp2kD
 • LUNA : https://drive.google.com/open?id=1QLdg0N-79N_f-4LNwfBhmBFdlc19w6YK
 • SOLBIN :https://drive.google.com/open?id=1AiKhQdmM5yIpgxgavWK0WNCT5XlJGXNh
 • OTHER:

 • PREGNANT: https://drive.google.com/drive/folders/1MvmWieCKjGEPYqkYSo9E1GljW4JYorbe?usp=sharing
 • RANDOM DAILY :https://drive.google.com/open?id=1YxsRq7QPKP473C9uyoX-wTMJOoXyH_RE
 • kpopfakesrv

  Updating // if i post something now it will be there

  🍑 해본사람은 계속하는 섹파매칭 (무료) 🍑

  타지에서 자취 오래해서 혼술에 딸딸이가 일상이었는데 저녁이나 주말에는 여기서 매일 다른이성 만나요ㅎㅎ 그냥 혼자 좀 그래서 시작했는데 수위가 상상하는거보다ㅎ

  여긴 실제로 활동하는 초대남 노예 네토커플 겁나 많아요 숙맥이라 좀 주저했었는데 한번 해보니깐 별거 아닌던데..