<>Có một kiểu cảm xúc buồn cười thế này, bạn trong một mối quan hệ và bạn chẳng buồn để tâm xem nó sẽ đi đến đâu, thế nhưng bạn lại vì nó mà bị tổn thương rất sâu.

-via phusinhnhuocmong