fineve

Thi thoảng tôi băn khoăn, sao lòng mình nặng nề vậy nhỉ. Thì ra xung quanh mình, chẳng có lấy một ai sẵn sàng và nhiệt thành đối với mình như mình đã từng đối với họ. Tình bạn của tôi ở thời điển hiện tại khiến mình tủi thân khủng khiếp, có mà như không.