Part time salesman - full time dreamer - freelance lover

Posts
12396
Last update
2020-05-26 17:37:00

  This song is for one special person, are you listening I’ll bring the smile to your lips from far away Precious seconds when i held your hands all the words I whispered, don’t forget Don’t want your scent to just fade away

  I’ll tell you story why the ocean’s blue I’ll tell you magic fairy tale about me and you We’ll hold our hands and walk through places we have been to (Then I sing) Lalalalalalalalalalala You are my everything Lalalalalalalalalalala You’re enough and the best to me (x2)

  I wish to wake up next to you everyday Tell you the sweetest things I can, oh my boy See how sun shines after rain Sometimes memories worth all the pain Don’t want your scent to just fade away

  I’ll tell you story why the ocean’s blue I’ll tell you magic fairy tale about me and you We’ll hold our hands and walk through places we have been to (Then I sing) Lalalalalalalalalalala You are my everything Lalalalalalalalalalala You’re enough and the best to me

  Sometimes you make me cry but I don’t want to say goodbye Because I always remember when You told me story why the sky is blue You told me all the stars were about me and you We walk together till the end and then I’ll tell you You’re my everything…

  Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm tới chuyện đó. Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức. Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.

  Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.

  [Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa]

  Tập tọe làm =)))